लहानपणची तहान

4 lines about how we lose the innocence of childhood as we grow old
लहानपणची तहान, मोठेपणी हरपून जाते
आणि महान बनता बनता सारी निरागसता करपून जाते
खळखळती नदी कुठेतरी गोठून जाते
आणि खंत फ़क़्त तेवढी मनात साठून राहते
Surendra Phatak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s