मी फेसबुक वर कविता टाकली / I posted a poem on FB !!

मी फेसबुक वर कविता टाकली , आणि ती तू लाईक केली
माझी colour दुनिया मित्रा, तू एका मिनिटात black & white केली

तश्या बऱ्याच comments आल्या, त्यात तुझी पण आली
आणि कविता फ़क़्त तुलाच कळली अस काहीतरी सांगून गेली

पुढे पुढे धावणारी माझी पाऊलं , रेंगाळून काही क्षण मागे वळली
आणि फेसबुक ची अख्खी timeline मित्रा, एका क्षणात डोळ्यापुढे तरळली

Surendra
Sept 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s