माझ्यासाठी मला आणि तुझ्यासाठी तुला

माझ्यासाठी मला आणि तुझ्यासाठी तुला, थोडं बदलायला हवं
आणि आपल्या कवितेच यमक आता, हळूहळू जुळवायला हवं

लपंडावाच्या या खेळात मी तुला शोधायला हवं
आणि आपल्या दोघांवर राज्य देवून सगळ्यांनी कुठेतरी दूर लपून जावं

सुरेंद्र
डिसेंबर २०१२

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s